Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. O cookies


VŠE O NÁKUPU » Reklamační řád
Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží koupeného v e-shopu jcsamolepky.cz .

Tento reklamační řád je obecného charakteru a je třeba v první řadě respektovat záruční podmínky naší firmy.

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí a bez zbytečného odkladu. Pokud je zjištěno poškození způsobené dopravou nebo jiná zjevná vada Informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (objednávkou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě (objednávce), a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou, Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) Na e-mailovou adresu provozovatele.

b) Poštou na adresu provozovatele.

c) Osobním doručením.


Kupující je povinen uvést:

a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek)

b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů


2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.


2. Záruční podmínky

a) Záruční lhůta činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.

b) Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.


c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
- zboží bylo poškozeno živly,

d) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.


3. Reklamační podmínky
Pro reklamaci musí kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří i přílohu obchodních podmínek.
Reklamace uplatňujte písemně na adresu prodávajícího. Zboží se stručným popisem vady zašlete nebo dopravte na adresu:

Jiří Cejnek
Krásného 1165/61
636 00 Brno - Židenice

 

nebo písemně na:

e-mail: info@jcsamolepky.cz

 

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené.

Zboží neposílejte na dobírku. Takovéto zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

4. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnost 15.5.2018.